Wanneer kom ik in aanmerking

Radioembolisatie met yttrium-90 of holmium-166 (radioactieve bolletjes) is mogelijk voor patiënten met leverdominante gemetastaseerde ziekte, ongeacht de origine van de maligniteit. Daarbij is van belang dat standaard systeemtherapieën niet meer mogelijk of wenselijk zijn. Dit bijvoorbeeld progressie op alle lijnen systeemtherapie, toxiciteit, contra-indicatie voor verdere systeemtherapie, of expliciete wens van patiënt.
Samengevat zijn er een aantal belangrijke inclusie criteria:

• er moet sprake zijn van leverdominante ziekte
• maximaal 70% van de lever mag zijn aangedaan
• De klinische toestand is minimaal WHO 2 (minder dan de helft van de dag bedlegerig)
• leverwaarden mogen maximaal 5 x verhoogd zijn
• het bilirubine maximaal 3x verhoogd
• goede stolling
• exclusiecriterium geen iatrogene porta-embolisatie in voorgeschiedenis

Wat betreft naar de lever gemetastaseerde colorectale carcinomen en extra-hepatische ziekte is het volgende acceptabel,
• Maximaal 5 longmetastasen tot maximaal 1 cm
• Locoregionale lymfeklieren tot maximaal 2 cm
• Ossale metastasasen niet acceptabel

Indien u denkt in aanmerking te komen, of vragen hierover heeft, neem dan contact op via ons contactformulier

Contact