Studies

Studies

In het UMC Utrecht lopen verschillende onderzoeken naar radioembolisatie. Indien een patiënt voor een van deze behandelingen in aanmerking komt, zal het betreffende onderzoek uitgelegd worden (mondeling en op papier). De patiënt kan om u deelname worden gevraagd. Ook zonder deelname aan onderzoek is behandeling met radioembolisatie mogelijk.

Het Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) houdt een overzicht van alle onderzoeken bij op ClinicalTrials.gov. Het NCT-nummer geeft een link aan naar die site, waar meer informatie te vinden is.

Overzicht

Naam studieStatusStudie protocolclinicaltrials.gov
RADAROpen voor deelnamepdfDownloadn.v.t.
TRACEOpen voor deelnameNCT01381211
HEPAR 1AfgerondpdfDownloadNCT01031784
HEPAR 2Open voor deelnameNCT01612325

RADAR (RADioembolisatie voor colorectale levermetastases: Angiogenese als voorspeller van Response)
Het doel van de RADAR studie is het zoeken naar voorspellende factoren voor het resultaat van de behandeling met radioembolisatie. Op die manier kunnen we straks van tevoren beter inschatten, welke patiënten geschikt zijn voor de behandeling, en welke patiënten minder baat zullen hebben bij deze therapie. Patiënten die leveruitzaaiingen van darmkanker hebben kunnen meedoen met de RADAR studie. Bij het onderzoek wordt extra bloedonderzoek gedaan vóór en na de behandeling. Ook wordt aan patiënten gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Om het resultaat van de behandeling te kunnen meten, worden MRI scans en PET scans gemaakt.

HEPAR 1 (Holmium Embolization Particles for Arterial Radiotherapy)
In de HEPAR-studie werd radioembolisatie toegepast met holmium bolletjes (microsferen) om de juiste hoeveelheid radioactiviteit te bepalen. Dit was het eerste onderzoek waar dit type microsferen werd toegediend in mensen. Om zoveel mogelijk kankercellen te beschadigen moet de radioactiviteit zo hoog mogelijk zijn, maar hieraan zit een grens. In deze studie werd de maximale hoeveelheid radioactiviteit bepaald. Uiteindelijk zijn er 15 proefpersonen behandeld.

Uit de HEPAR 1 studie is duidelijk geworden welke radioactiviteit geschikt is om patiënten mee te behandelen. Tegelijkertijd zijn er verschillende onderzoeken verricht op de proefpersonen om te zien hoe de microsferen zich over de lever verdelen. De volgende artikelen zijn gepubliceerd in wetenschappelijke bladen:

HEPAR 2
Deze studie is het vervolg op de eerste HEPAR studie. Nu de hoeveelheid radioactiviteit bekend is, worden meer patiënten met holmium microsferen behandeld. In deze studie zullen 30 tot 48 patiënten deelnemen. Het doel is om te beoordelen wat het effect van de behandeling is op de kankercellen. Hiervoor worden verschillende onderzoeken verricht zoals MRI- en CT- scans.

RELAPSE studie
De RELAPSE studie onderzoekt de effectiviteit van ablatie therapie (verhitting van de tumor) gecombineerd met yttrium-90 radioembolisatie bij patiënten met leveruitzaaiingen van darmkanker. Het doel is om door middel van deze combinatie therapie te voorkomen dat de ziekte terugkomt op dezelfde plek. Patiënten die leveruitzaaiingen van darmkanker hebben en in aanmerking komen voor een ablatie therapie kunnen meedoen met de RELAPSE studie. Daarbij is het van belang dat patiënten geen operatie ondergaan waarbij een deel van de lever weggesneden wordt. Bij het onderzoek wordt er aanvullend op de reguliere beeldvorming, op drie momenten een FDG/PET-CT scan gemaakt om het resultaat van de behandeling te meten. Ook wordt aan patiënten gevraagd om vragenlijsten in te vullen.